Học viện edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp
Trang chủ Cảm nghĩ sinh viên

Cảm nghĩ sinh viên

Chuyên mục chia sẻ những bài cảm nghĩ sinh viên, bài chia sẻ, Review về Học viện edX của những bạn học viện, Giảng viên và các bậc phụ huynh đang có con em mình học tập và làm việc tại edX.

Không có bài viết để hiển thị