Học viện edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp
Trang chủ Học bổng - Học phí

Học bổng - Học phí

Chuyên mục chia sẻ những thông tin mới nhất về học bổng – học phí tại Học viện edX. Các cơ chế, chính sách miễn giảm học phí tại edX. Giúp cho các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh nắm được phần nội dung quan trọng này.

Không có bài viết để hiển thị