Học viện edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp
Trang chủ Lời khuyên Học sinh - Sinh viên

Lời khuyên Học sinh - Sinh viên

Chuyên mục chia sẻ những lời khuyên học sinh – sinh viên của những nhà quản lý, lãnh đạo những doanh nhân, triết học về những chủ để như phương pháp học, cách chọn trường, cách lựa chọn công việc phù hợp,…

Không có bài viết để hiển thị