Học viện edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp
Trang chủ Thông tin Tuyển sinh

Thông tin Tuyển sinh

Chuyên mục chia sẻ những thông tin Tuyển sinh tại Học viện edX như: Phương thức xét tuyển, kết quả xét tuyển, thông báo tuyển sinh, các quy định về học phí – lệ phí thi, các quy định – yêu cầu bắt buộc, các hồ sơ và thủ tục nhập học.

Không có bài viết để hiển thị